پایگاه داده های SQL Server

تعداد بازدید: 6592بار

* مدرک MCITP Microsoft SQL Server مدرک بسیار مهم برای متخصصینی است که کارشان طراحی، پیاده‌سازی، مدیریت، پشتیبانی، مدیریت امنیتی و بهینه سازی پایگاه های اطلاعاتی و نصب و راه‌اندازی Microsoft SQL Server است. این مدرک در 3 گرایش Business Intelligence Developer , Database Administrator, Database Developer  ارائه شده است.

Database Administrator :

* این مدرک نشان دهنده توانایی شما برای مدیریت و نگهداری پایگاه داده، بازیابی داده ها، گزارش گیری و مدیریت امنیت Server SQL به صورتی کاملاً حرفه ای می باشد.

Database Developer :

* این مدرک تخصص به کارگیری کلیه توانایی ها در زمینه برنامه نویسی ، مانند Procedures, Triggers, Service Broker, HTTP Endpoints, CLR, Functions, Transact-SQL, Stored و غیره را پوشش می دهد.

Microsoft SQL Server

Exam No.

MCITP: Database Administrator

70-432+70-450

MCITP:  Database Developer

70-433+70-451

MCITP: Business Intelligence Developer 2008

70-448+70-452