+CompTIA A

تعداد بازدید: 7961بار

این دوره در واقع نقطه شروع برای یافتن شغلی در صنعت IT است. آزمون های مبتنی بر عملکرد این دوره موید داشتن مهارتهای ابتدایی IT در مورد انواع دستگاههای کامپیوتری و سیستم عامل است.

دریافت این مدرک در واقع مجوز کاری برای متخصصین پشتیبان فنی و همچنین وظایف فنی مرتبط با IT می باشد. 

  • داوطلبان این دوره برای حل مشکلات و عیب یابی های مختلف و متنوع آمادگی می یابند. 
  • تکنیسین ها قادر به درک انواع گوناگون و متنوعی از مسائل از شبکه کردن و سیستم عامل ها گرفته تا دستگاههای موبایل و امنیت خواهند بود.
  • مدرک +A توانایی ایجاد ارتباط بین کاربران با داده های مورد نیاز آنها برای انجام شغلشان را فارغ از وسیله ارتباطی که استفاده می کنند را در بر می گیرد.