MCSA 2012

تعداد بازدید: 7595بار

مدرک MCSA Windows Server 2012 تایید می کند که شما برای کسب جایگاه شغلی بعنوان ادمین شبکه های کامپیوتری و یا متخصص شبکه های کامپیوتر شایستگی لازم را داشته و این مدرک در واقع مرحله نخست و گام اول شما در مسیر تبدیل شدن به یک متخصص محصولات و راهکارهای مایکروسافت (MCSE) هستید.
آزمونهای مرتبط با این مدرک عبارتند از: 

1- آزمون 410-70 / سرفصل 20410 (نصب و پیکربندی ویندوز سرور 2012): این آزمون بعنوان آزمون اول از مجموع سه آزمونی است که مهارت و دانش لازم برای پیاده سازی هسته مرکزی زیرساخت ویندوز سرور 2012 در محیط یک شرکت را مورد تست و ارزیابی قرار می دهد. قبولی در این آزمون تایید می کند که داوطلب توانایی لازم رای پیاده سازی و پیکربندی سرویس های هسته ویندوز سرور 2012 ، همچون Active Directory و سرویس های شبکه بندی را دارد.
رئوس مطالب این آزمون عبارتند از: 
 • نصب و پیکربندی سرورها 
 • پیکربندی و آماده سازی نقشها (roleها) و ویژگیها و امکانات هر یک
 • پیکربندی و آماده سازی Hyper-V
 • انتشار و پیکربندی سرویس های اصلی شبکه 
 • نصب و مدیریت Active Directory 
 • ایجاد و مدیریت سیاستها (Group Policy)

2- آزمون 411-70 / سرفصل 20411 (مدیریت ویندوز سرور2012): این آزمون بعنوان دومین آزمون این مدرک به ارزیابی مهارتها و دانش لازم برای مدیریت یک زیرساخت ویندوز سرور2012 در محیط یک شرکت می پردازد. قبولی در این آزمون موید توانایی داوطلب برای مدیریت وظایف و عملیات لازم برای فعال نگه داشتن یک زیرساخت ویندوز سرور2012 همچون مدیریت کاربران و گروههای کاربری ، در دسترس ماندن شبکه و امنیت داده ها می باشد. 

رئوس مطالب این آزمون عبارتند از: 
 • توزیع ، مدیریت و نگهداری سرورها
 • پیکربندی و آماده سازی سرویس های اشتراک فایل و پرینتر
 • پیکربندی سرویس های شبکه ای و دسترسی به شبکه 
 • پیکربندی یک زیرساخت برای سیاستها و قوانین شبکه ای (Policy)
 • پیکربندی ، آماده سازی و مدیریت Active Directory 
 • پیکربندی و مدیریت Group Policy ها

3- آزمون 412-70 / سرفصل 20412 (پیکربندی سرویسهای پیشرفته ویندوز سرور2012): این آزمون به ارزیابی مهارت و دانش لازم برای مدیریت یک زیرساخت شبکه ویندوز سرور2012 می پردازد که در آن داوطلب توانایی لازم برای انجام وظایف و عملیات پیکربندی پیشرفته برای توزیع ، مدیریت و نگهداری زیرساخت همچون سرویسدهی بدون خطا  (Fault tolerance) ، سرویس های مجوزدهی (Certificate services) ، و یکپارچه ساختن هویتها را بدست می آورد. 

رئوس مطالب این آزمون عبارتند از: 
 • پیکربندی و مدیریت دسترسی دائمی (High Availability) 
 • پیکربندی راهکارهای فایل بندی و ذخیره سازی
 • پیاده سازی تداوم کار و بازیابی خطاها
 • پیکربندی سرویس های شبکه ای
 • پیکربندی زیرساخت Active Directory 
 • پیکربندی راهکارهای دسترسی و حفاظت از اطلاعات