شروع دوره های جدید

تعداد بازدید: 18239بارجدول شروع دوره های جدید دپارتمان تخصصی -  ویژه بهار95

ردیف نام دوره ساعت برگزاری دوره ظرفیت کلاس تاریخ شروع ثبت نام تاریخ تشکیل مرحله اول
1 MCSA 2012 20:30 - 17:30 روزهای زوج 10 1395/02/02
هفته آخر خرداد95
2 طراحی صفحات وب
(CIW(Design
20 - 18  روزهای زوج 12 1395/01/22 نیمه خرداد95
3 برنامه نویسی صفحات وب
ASP.NET
20 - 18 روزهای فرد 7 1395/02/15 هفته آخر خرداد95
4 برنامه نویسی   #C  18 - 16 روزهای فرد 12 1395/02/15 هفته آخر خرداد95
5 طراحی دکوراتیو 3DMAX 20 - 18روز های فرد 10 1395/02/15 هفته آخر خرداد95


جدول شروع دوره های جدید شعب عمومی -  ویژه بهار95

ردیف نام دوره ساعت برگزاری دوره ظرفیت کلاس تاریخ شروع ثبت نام تاریخ تشکیل مرحله اول
1 photoshop روزهای زوج 9 1395/1/20 هفته اول خرداد
2 ICDL2 روزهای فرد 9
3 ICDL1 روزهای فرد 9
4 AutoCAD روزهای زوج 5 1395/2/20 هفته آخر خرداد

 

محل تشکیل (شعبه مرکزی):
بلوار وکیل آباد - خیابان صدف - بین صدف 2 و 4 - پلاک16